top of page

Curated exhibition: 

Me.ek

Fried Contemporary at KKNK 2013

KKNK 2013_1277
KKNK 2013_1264
KKNK 2013_1267
KKNK 2013_1265
KKNK 2013_1266
KKNK 2013_1282
KKNK 2013_1263
KKNK 2013_1287
KKNK 2013_1284
KKNK 2013_1283
KKNK 2013_1280
KKNK 2013_1281
KKNK 2013_1276
KKNK 2013_1279
KKNK 2013_1262
KKNK 2013_1278
KKNK 2013_1275
KKNK 2013_1274
KKNK 2013_1272
KKNK 2013_1271
KKNK 2013_1270
KKNK 2013_1273
KKNK 2013_1286
KKNK 2013_1269
KKNK 2013_1268
KKNK 2013_1285

Download the catalogue for the exhibition>

Die titel van die uitstalling, Me.Ek, is geïnspireer deur die belangrike rol wat die sosiale media vandag in ons lewens speel. Facebook, Twitter, me.com en ander tuistes is gesentreer is rondom die eie ek: ek en my vriende, belangstellings, gebeurlikhede, konneksies, vreugdes en rampe. Dit is ironies dat die Engelse woord 'site' juis met 'tuiste' vertaal word - 'n aanduiding dat hierdie elektroniese omgewings 'n nuwe 'tuiste' vir baie mense geword het. Hierdie toedrag van sake word gereflekteer in  kontemporêre kuns reg oor die wêreld waar daar 'n soeke na identiteit en 'n toenemende sin vir selfondersoek opsigtelik is.Die uitstalling Me.Ek reflekteer sodanige ondersoek na en verstaan van identiteit in werke in verskillende media soos skilder, beeldhou, teken, video, gevonde materiaal, gemengde media en grafiese kuns. In vele van die werke dra die keuse van materiaal by tot die uitbeelding van identiteit.

bottom of page